Labaratuar.

Kliniğimiz laboratuarında her tür kan (hemogram, biyokimyasal analiz), idrar, gaita, deri (parazitik, mikroskobik, mikotik,v.b...) tahlilleri ve her tür gerekli tanı yöntemi (röntgen-CR, ultrasonografi, endoskopi, artroskopi , MR,v.b....) kullanılmaktadır.